DISCLAIMER

Deze internetsite wordt u aangeboden door MARCX Media Management.

Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie op deze site is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat deze incompleet is. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en aan wijziging onderhevig.

MARCX Media Management is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie op deze website.

MARCX Media Management behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen aan te brengen in de content (tekst en beeld) van de site.


COPYRIGHT

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van MARCX Media Management om foto's, teksten en andere documenten van deze website te gebruiken. Op alle informatie van deze website is copyright van kracht.